Hotline: 0912 865 242
Tìm kiếm

Mỗi quán là 1 chủ đề

Mỗi quán là 1 chủ đề

Mỗi quán trong chuỗi của okcafe mang chủ đề của chính chủ nhân của nó. Nhưng không làm mất nét chung của okcafe.

Ví dụ: chủ nhân muốn thiết kế là loa và âm thanh--------> chúng tôi sẽ dựa chủ đề và demo thiết kế bằng vật liệu loa và thùng loa.

Với mong muốn là luôn mang một cảm giác thú vị, mới lạ và thân quen đến với khách hàng.