Hotline: 0912 865 242
Tìm kiếm

Thương hiệu okcafe

Thương hiệu okcafe

Là tài sản hữu hình và vô hình được tạo ra từ nhãn hiệu sản phẩm OKcafe và mô hình kinh doanh độc đáo sáng tạo bởi Công ty TNHH Thiết Kế và In Ấn OKD.  OKcafe đang được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được thừa nhận bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nền tảng của phong cách OKcafe

là tính cách trẻ trung hiện đại, mạnh mẽ, sáng tạo đặc trưng. Phong cách của OKcafe được thể hiện qua các đặc trưng cụ thể sau: Nhằm tạo cho chuỗi OKcafe một phong cách riêng biệt Toàn bộ các OKcafe được thiết kế mang  phong cách riêng và được sự thống nhất bởi các chuyên gia tư vấn thiết kế của Công ty TNHH Thiết Kế và In Ấn OKD và các đại lý nhằm tạo sự đồng nhất về không gian và ý tưởng. Nhưng điều khác biệt lớn nhất là khách hàng sẽ luôn cảm thân quen của quán cà cảm thấy thấy thích thú khách hàng sẽ luôn khám phá nét mới riêng biệt của từng quán.